Bedrijf: De Widt Consultancy en Accountancy VOF
Leerbedrijf ID: 100110114
Opleiding: Business Administration & Control Specialist
Kwalificatie dossier: 25725


K1 Voert taken uit binnen de zakelijke dienstverlening
• B1-K1-W1 Treedt op als aanspreekpunt voor klanten
• B1-K1-W2 Verzorgt zakelijke communicatie
• B1-K1-W3 Verwerkt gegevens
• B1-K1-W4 Werkt aan producten/opdrachten binnen geld-, goederen- en informatie beweging
P4-K1 Verricht activiteiten voor financieel beheer
• P4-K1-W1 Levert managementinformatie
• P4-K1-W2 Doet verbetervoorstellen m.b.t. geld-, goederen- en informatie beweging
• P4-K1-W3 Handelt financieel-administratieve taken af
• P4-K1-W4 Verricht werkzaamheden t.b.v. de periodeafsluiting en belastingaangifte